Ränta - Bäst information om RäntaInlåningsräntor

Inlåningsränta

Inlåningsräntan är den ränta som en bank eller finansinstitut erbjuder sina kunder då kunden vill låna ut till banken, vardagligt kallat sätta in pengar på banken. Inlåningsräntan är med andra ord den ränta som du får när du sätter in pengar på din bank.

Inlåningsräntan är alltid lägre än utlåningsräntan och skillnaden mellan utlåningsräntan och inlåningsräntan benämns räntemarginal.Inlåningsräntans storlek

Inlåningsräntorna variera inte alls lika mycket som utlåningsräntan. På ditt lönekonto är inlåningsräntan normalt 0.00% och om du har tur kanske du kan ha några tiondels procent i inlåningsränta. På ett längre lån hos en nischbank kan inlåningsräntan vara ett par procent.