Ränta - Bäst information om RäntaReporänta

Reporänta

Reporänta är den till den ränta som Sverige Riksbank fastslår som också kallas styrränta. När en bank vill låna pengar av Riksbanken så betalar de 0.75 procentenheter över reporäntan den så kallade utlåningsräntan. Bankerna på marknaden kan också låna pengar till Riksbanken och då erhåller de en ränta som ligger under reporäntan och normalt är inlåningsräntan 0.75 procentenheter lägre.

Reporäntan bestäms av Riksbanken och Riksbanken använder räntan för att kontrollera inflationen och säkerställe ekonomisk tillväxt. Reporäntan fastslås av Riksbankens direktion vid ett penningpolitiskt möte som normalt kallas räntemöte. Totalt har Riksbanken sex räntemöten per år inom inget extraordinärt kräver ytterligare penningpolitiska möten.Reporäntans påverkan

Reporäntan påverkar mycket mer än bara inflationen i samhället. En hög reporänta håller ner inflationen genom att konsumtionen minskar och lånen amorteras i högre utsträckning.

Växelkursen gentemot andra valutor påverkas direkt vid en höjning eller sänkning av reporäntan. Även investeringsviljan hos företag påverkas mycket av reporäntan och en låg ränta innebär att företag heller investerar än att har pengarna på sitt konto.

Förändring i reporänta

De historiska reporäntorna och förändringarna av reporänta finns listade på Riksbankens hemsida. Länk till Reporäntan