Ränta - Bäst information om RäntaUtlåningsräntor

Utlåningsränta

Utlåningsräntan är den ränta som en långivare eller kreditgivare erbjuder sina låntagare att låna pengar för. Långivaren kan vara en bank, Riksbanken eller något finansinstitut. Utlåningsräntan är med andra ord den ränta som du betalar till banken för att få låna pengar.

Utlåningsräntan är alltid högre än inlåningsräntan och skillnaden mellan utlåningsränta och inlåningsränta kallas räntemarginal.Utlåningsräntans storlek

Utlåningsräntorna kan variera väldigt mycket på ett huslån med bra säkerhet kan du om du jobbar på en bank få en ränta på strax över en procent men om du tar ett kort SMS-lån kan du få betala över 10 000 procents ränta.